Om Scania Sverige påbyggarsupport

Vårt uppdrag

Gränssnitten mellan chassi och påbyggnad blir allt mer avancerade i takt med att kundkraven på tekniska funktioner och lösningar ökar. 
Scania Påbyggarsupport arbetar för att svara upp mot kommande kundkrav samt säkerställa hög kvalitet inom Scania Sverige, Scanias återförsäljarnät och de svenska påbyggarna.
Gruppen ansvarar för påbyggarsupport, utbildning, avtal och information som rör lastbilspåbyggnader och påbyggnadsrelaterade chassikomponenter. Verksamheten är i första hand riktad till påbyggare, komponentleverantörer och Scanias återförsäljare på den svenska marknaden. 

Kontaktvägar till Påbyggarsupporten

Teknisk påbyggarsupport
Frågor rörande nya och begagnade Scaniachassier.
Beskriv ditt ärende / fråga i ett mail till vår påbyggarsupport, 

pabyggarsupport.scaniasverige@scania.com

Alternativ kontaktväg – telefon: 08 - 553 833 66 

ICD/ICS support
Beskriv ditt ärende / fråga i ett mail till vår påbyggarsupport,

pabyggarsupport.scaniasverige@scania.com

Alternativ kontaktväg – telefon: 08 - 553 833 66 

Produktönskemål
Har du särskilda önskemål om påbyggnadsrelaterade Scaniakomponenter så kan du skicka in dina önskemål via vår produktönskemålsblankett.
Under fliken Blanketter till vänster på denna sida hittar du dokumentet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
+46 (0)8 553 833 66  

Webbplats:
http://www.scania.se

Postadress:
Scania-Bilar Sverige AB
Box 900
127 29 Stockholm

Besöksadress: 
Scania-Bilar Sverige AB
Kungens Kurvaleden 3B
141 75 Kungens Kurva

E-postadress:
pabyggarsupport.scaniasverige
@scania.com