اخبار کاربری سازی

در این صفحه آخرین اطلاعات و تغییرات روی کامیون های اسکانیا در ایران ، موارد آماده سازی شده  روی شاسی برای کاربری سازان، دوره های آموزشی و آخرین رویدادهای اجرا شده اطلاع رسانی می شود

لیست موارد

اطلاعات تماس

:تلفن تماس 

09019013413

:وب سایت

www.Mammutdiesel.com

:آدرس پستی

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، خیابان سپاه اسلام، نبش خیابان جلال، پلاک 39

:ایمیل

Bodybuilder.MD@Mammutgroup.com