Lagar och bestämmelser
Allmänt

Som komplement till dokumentet om Kontur & linjemärkning finns lite bilder och beskrivning på engelska http://www.dft.gov.uk. Gå direkt till dokumentet här.

Lasta lagligt, broschyr

Senaste version inlagd 2012-06-20. Klicka här för en genväg till dokumentet på transportstyrelsens sida.

Nya besiktningsregler för tunga fordon

På torsdag (1 mars) ersätts registreringsbesiktningen av ”Enskilt Godkännande” (EUs ramdirektiv 2007/46/EG). Istället för att besiktningsföretaget godkänner fordonet är det nu Transportstyrelsen som fattar beslut (utifrån en bedömningsrapport från besiktningsföretaget).

Scania kommer precis som tidigare att göra en förregistrering för att få ett registreringsnummer. Utöver detta kommer vi från Scania även att ansöka om ”Enskilt godkännande”. Detta kommer vi att göra i god tid innan besiktningen.

Ni som påbyggare behöver alltså inte göra någon ansökan utan bara boka tid för ”Enskilt godkännande” hos besiktningsföretag.

Nya intygsbilagor uppdaterade 2012-02-23 till införandet av det enskilda godkännandet. (Se dokumentlänkar längre ner på sidan)

  • Dieselmotordrivna bilar Euro5 och EEV
  • Dieselmotordrivna bilar Euro6
  • Gasmotordrivna bilar

Till provningen hos besiktningsföretaget behöver följande dokument medföras:  

  • Tillverkarintyg i original
  • Intygsbilaga
  • WebbChinutskrift (så kallat chassikort)

Från den 1 mars 2012 ersätts, för nya lastbilar, dagens registreringsbesiktning med den nya besiktningsformen "Enskilt godkännande".

Vid en registreringsbesiktning är det ett besiktningsföretag som tar beslut om fordonet kan godkännas. När det gäller enskilt godkännande är det Transportstyrelsen som fattar beslut.
Beslutet grundar sig på den bedömningsrapport som besiktningsföretaget upprättar i samband med provning.
Transportstyrelsens beslut är helt automatiserat och beslutet kommer att fattas online i transportstyrelsens datorer. Bilen ska precis som idag, kunna bli godkänd direkt efter besiktningen och gå ut i trafik.

En skillnad är att man innan besiktningen måste ansöka om enskilt godkännande för att skapa ett ärendenummer i transportstyrelsens datasystem som gör det möjligt för besiktningsföretaget att mata in resultatet av sin provning.

Tanken är att Scania återförsäljaren gör denna ansökan i samband med att de ändå förregistrerar bilen. Detta eftersom det är mycket viktigt att man anger rätt organisationsnummer vid ansökan om enskilt godkännande d.v.s. Scania CV AB:s organisations nummer. Skulle man ha missat att göra ansökan i samband med förregistreringen så görs den på några minuter i en webbapplikation.

Om man som påbyggare gör ansökan själv och då använder sitt organisationsnummer så kommer transportstyrelsens system tyvärr att slå stopp och kräva godkänd ursprungskontroll, vilket innebär att resultatet av besiktningen inte går att mata in och att bilen inte blir godkänd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
+46 (0)8 553 833 66  

Webbplats:
http://www.scania.se

Postadress:
Scania-Bilar Sverige AB
Box 900
127 29 Stockholm

Besöksadress: 
Scania-Bilar Sverige AB
Kungens Kurvaleden 3B
141 75 Kungens Kurva

E-postadress:
pabyggarsupport.scaniasverige
@scania.com