Blanketter
Allmänt

Här finns blanketter och formulär som gäller byggnationer och chassiskador.

I formuläret för Produktönskemål kan påbyggare ge oss återkoppling på behov av produkter eller önskemål om nya funktioner. Klicka på länken nedan.

Produktönskemålsblankett för påbyggare >> (felaktig länk)

I formuläret Skadeanmälan gör du anmälan om chassiet har blivit skadat under transporten från Scania. Fyll i enligt anvisningarna i nedanstående dokument.

Kontrollista byggnation

I nedanstående kontrollista har vi samlat ett antal punkter som kan utgöra en säkerhetsrisk för ett påbyggt chassi. Dokumentet vänder sig till dig som vill ha lite stöd och tips i ditt säkerhetsarbete.

Återkom gärna till vår påbyggarsupport med synpunkter, tel 010-7066180 eller via e-post till pabyggarsupport@scania.com.

Mer information om anmälan av skada finns i följande dokument:

Transportskaderapport >>
Transportskademanual för påbyyggare >>

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
+46 (0)8 553 833 66  

Webbplats:
http://www.scania.se

Postadress:
Scania-Bilar Sverige AB
Box 900
127 29 Stockholm

Besöksadress: 
Scania-Bilar Sverige AB
Kungens Kurvaleden 3B
141 75 Kungens Kurva

E-postadress:
pabyggarsupport.scaniasverige
@scania.com