کاربری- دستوالعمل های اختصاصی

دستورالعمل های نصب

در این قسمت مواردی جهت نصب صحیح کاربری بر روی کامیون های اسکانیا جهت کاهش زمانکاربری سازی به تفکیک هر محصول مشاهده می کنید

https://til.scania.com/w/bwm_0000473_32                میکسر بتون

https://til.scania.com/w/bwm_0000215_32                       کمپرسی

https://til.scania.com/w/bwm_0000453_32                    کشنده ها

https://til.scania.com/w/bwm_0000206_32        کامیونهای کفی دار

https://til.scania.com/w/bwm_0000212_32                   حمل زباله

https://til.scania.com/w/bwm_0000826_32                    پمپ بتون

https://til.scania.com/w/bwm_0000210_32                       اتاق بار

https://til.scania.com/w/bwm_0000207_32                         تانکر

اطلاعات تماس

: تلفن تماس

09019013413

:وب سایت

www.Mammutdiesel.com

:آدرس پستی

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، خیابان سپاه اسلام، نبش خیابان جلال، پلاک 39

:ایمیل

Bodybuilder.MD@Mammutgroup.com

 کاربری

 موارد از پیش آماده سازی شده روی کامیون

دستورالعمل های اختصاصی

 جرثقیل Platform

 PDF

 

 Aircraft Refueler

 PDF

 

 میکسر بتون

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001174_01

 پمپ بتون

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001175_01

 آتش نشانی

 PDF

 جرثقیل کفی دار

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001069_01

 General Distribution

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001068_01

 Hook loader

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001173_01

 Livestock Truck

 PDF

تانکر شیر

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001070_01

 بالابر متحرک

 PDF

 Recovery Truck

 PDF

 یخچالی

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001068_01

 حمل زباله

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001189_01

 Skip loader

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001172_01

 Swap body

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001033_01

 تانکر

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001070_01

 Timber Truck

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0000995_01

 کمپرسی

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001183_01

 Tractor Units

 

 https://til.scania.com/w/bwm_0001081_01

 Vacuum Tanker

 PDF

 Volume Transport

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001068_01

 Woodchip/Bulk

 PDF

 https://til.scania.com/w/bwm_0001062_01